Oznámení o konání Valné hromady spolku 1. SC Vítkovice, z.s.

15. května 2023, Klub

12. června 2023 se bude konat valná hromada...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU

1. SC Vítkovice, z.s.

Vážení členové spolku,

dovolte nám oznámit konání valné hromady našeho spolku 1. SC Vítkovice, z.s. a zároveň Vás na ni pozvat.

Dne: 12. června 2023

Čas: 17:00 hodin

Místo: Salónek restaurace La Futura (Horní 288/67, 730 00 Ostrava-Dubina)

V souladu se stanovami upozorňujeme, že pokud chtějí hráči A-týmů (muži A, ženy A) a trenéři smluvně vázáni s klubem na valné hromadě hlasovat, mají možnost do pondělí 22. května 2023 (24:00) podat žádost o přijetí za člena s právem účasti na valné hromadě k rukám sekretáře spolku na mail sekretariat@florbalvitkovice.cz. Ostatní členové spolku starší 18 let mají možnost o přijetí za privilegovaného člena (s právem hlasovat na valné hromadě dle stanov) požádat nejpozději ke dni valné hromady, tak aby na příští valné hromadě již byli jejími členy.

Program:

   1. Zahájení valné hromady
   2. Volba předsednictva valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
   3. Zpráva o činnosti spolku
   4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
   5. Úprava stanov
   6. Diskuze
   7. Schválení výroční zprávy za rok 2022
   8. Ukončení valné hromady

V Ostravě dne 15. května 2023

Mgr. Tomáš Krásný, prezident